SON EKLENENLER

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Hangi memur ne kadar yararlanacak?

Ahmet Ünlü'nün yazısı...
23 Haziran 2022 12:52

Bu yazımızda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Toplu Sözleşme hükümlerinde yer alan hükümler çerçevesinde yeniden belirlenecek fazla çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti ödenecek personel ile yapılan ödeme tutarlarını açıklayacağız.

Saat başı fazla çalışma ücreti kimlere ödenir, tutarı ne kadar olacak?

Yeni kanun teklifi ile 657 sayılı Kanun’un 178’inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında saat başına yapılacak ödeme 2,70 TL’den 4,40 TL’ye yükseltiliyor. (Özel kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla çalışma ücretleri için bu saat ücreti esas alınır.)

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde çalışanlara ödenecek tutar

Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde 657 sayılı Kanun’a tabi fiilen çalışan personele (makam şoförleri dahil) ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,85 TL’den 4,6 TL’ye yükseltiliyor. 90*4,60= 414 TL’yi geçemeyecektir. Özel kalem müdürlüklerinde ise çalışacak personel için sayı sınırı yoktur.

Genel müdür ve üstü birim yöneticilerinin yanında çalışanlar ne kadar alacak?

Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,85 TL’den 4,60 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 90*4,60= 414 TL olacak.

Genel Müdürlük şoförleri ne kadar fazla çalışma alacak?

Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere ayda 60 saati geçmemek üzere makam onayına istinaden saat başına yapılacak ödeme 2,85 TL’den 4,60 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 60*4,60= 276 TL olacak.

Öğrenci yurtlarında çalışan personele ne kadar fazla çalışma ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,7 TL’den 4,40 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 90*4,40= 396 TL olacak. Bu ödeme Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile üç katına kadar arttırılmıştır.

Yükseköğretim kurumlarında çalışanlar ne kadar fazla çalışma alacak?

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nce düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilen ve fiilen görev yapanlara, Anadolu Üniversitesi’nin talebi üzerine yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak ve Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 4,65 TL’den 7,56 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 60*7,56= 453,6 TL olacaktır.

Kandilli Rasathanesi’nde çalışanlara ne kadar fazla çalışma ödenecek?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,7 TL’den 4,40 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 60*4,40= 264 TL olacaktır.

MEB idari personeline ne kadar fazla çalışma ödenecek?

2547 sayılı Kanun’un 45’inci maddesinin (d) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına yapılacak ödeme 4,65 TL’den 7,50 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 100*7,50= 750 TL olacaktır.

Derneklerin denetimi amacıyla görevlendirilenler ne kadar fazla çalışma alacak?

5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulan derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilen 657 sayılı Kanun’a tabi personelden fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek olan azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına yapılacak ödeme 2,7 TL’den 4,40 TL’ye yükseltiliyor. Azami ödenecek tutar ise 90*4,40= 396 TL olacaktır.

Her dereceli okulların atölye ve birimlerinde çalışanlar ne kadar fazla çalışma alacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla, okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri 11,09 TL’den 18 TL’ye yükseltiliyor. Ancak bu tutarı geçmemek üzere okul ve kurum müdürlerince, personelin üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir.

Toplu Sözleşme hükümlerine göre yapılan fazla çalışma ücretleri

Toplu Sözleşme hükümleri ile de bütçe kanunlarındaki tutarlar üzerinden bazı kamu kurumlarındaki çalışanlara fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Bütçe kanunlarında yer alan fazla çalışma ödeme tutarları oldukça düşük olduğu için bu tutarlar toplu sözleşmelerle arttırılmaya çalışılmaktadır. Bu ödemelerin hem tutarı hem de süresi toplu sözleşmelerle bütçe kanunlarında yer alan tutarların birkaç katı kadar olduğu görülmektedir.

Bu konuda birkaç örnek vermemiz gerekirse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda, Vergi Dairesi Müdürlükleri’nde, Tapu Müdürlükleri’nde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan çalışanlara belirli şartlarda fazla çalışma ücreti dört kat olarak ödenmektedir. Başka birçok kurumda görev yapan personele de fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

YENİ ŞAFAK

TEFTİŞ HABER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER